Zuidplas - Triangel

Zuidplas Triangel-Zuidplashof
Zuidplas Triangel-distributiecentrum Lidl
Zuidplas Triangel-wokkels
Zuidplas Triangel-rotonde Zuidelijke dwarsweg
Zuidplas Triangel-Morgenster
Zuidplas Triangel-speeltuin Triangel
previous arrow
next arrow

Digitale informatieavond | Scholenbouw Park Triangel

Gemeente Waddinxveen nodigt u uit om op donderdag 9 september van 19.30 tot 21.00 uur deel te nemen aan een digitale informatieavond. Deze avond staan de plannen voor de uitbreiding van de schoolgebouwen in Park Triangel centraal. Sluit u ook digitaal aan? We ontvangen uw aanmelding graag via waddinxveen.nl/scholenbouwparktriangel of scan de QR-code. Wat houden
Lees meer...

Informatieavond Vredenburghzone 2 september 2021 (digitaal)

Op donderdagavond 2 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de Vredenburghzone. De Vredenburghzone is het gebied tussen de woonwijken Zuidplas en Park Triangel en de Vredenburghlaan. De gemeente wil minstens de helft van dit buitengebied ontwikkelen tot een natuur- en recreatiegebied. Ze vertellen u graag over de plannen en de planning. Meld je dus
Lees meer...

Geluidsschermen en fluisterasfalt om Triangel te ontzien

Op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen worden geluidsschermen geplaatst langs de N451 en de A12 om het geluid van het verkeer te verminderen voor de bewoners in Park Triangel. Ook is het plan om fluisterasfalt aan te brengen op de Zuidelijke Rondweg. Het scherm langs de N451 wordt 200 meter lang
Lees meer...

Vredenburghlaan in Waddinxveen eerder in gebruik genomen

De nieuwe Vredenburghlaan in Waddinxveen is op 21 april 2021 in gebruik genomen. Dat is ruim eerder dan gepland. De nieuwe weg van ongeveer 2 km lang zorgt voor minder verkeer op de lokale wegen van Waddinxveen en maakt met de nog aan te leggen Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan onderdeel uit van de randweg
Lees meer...

Plantenbieb in Triangel

Na een mini-bieb voor de leesliefhebbers aan de Egelantier, is er nu ook een plantenbieb voor de ‘groene vingers’ in de wijk. In deze ontzettend leuke kast op de Ganzerik vind je planten, zaden en stekjes. Je kunt ze delen, ruilen of adopteren. Initiatiefnemer Verona legt uit: “We nodigen iedereen uit stekkies, zaadjes of kleine
Lees meer...

Victor Veilig Poppen op Kuyperhoeve

Op de Kuyperhoeve staan sinds afgelopen weekend 2 Victor Veilig Poppen om de automobilisten te wijzen op spelende kinderen. Bewoner Sander Blom maakte zich zorgen over de veiligheid van kids die van en naar het grote speelveld lopen. Het wijkplatform sponsorde 2 poppen. Hopelijk verhoogt het de waakzaamheid van weggebruikers. Hoe langzamer je rijdt in
Lees meer...

Verkeersdrempels in Park Triangel

Maandag 29 maart gaat HTinfra beginnen met het aanleggen van de verkeerdrempels in de Parklaan ter hoogte van het buurtje Parkweide. Er wordt veel te hard gereden op de Parklaan. Hopelijk helpen de drempels om het rijgedrag van bezoekers en bewoners te veranderen. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd, zodat er altijd één weghelft
Lees meer...

BuurtAED-actie in Triangel van start

Bewoners in de Triangel starten een actie om geld op te halen voor een AED in de buurt. Via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting kunnen buurtbewoners geld ophalen om zo samen een levensreddende AED te kopen. De actie vind je via www.buurtaed.nl (Egelantier 2742 Waddinxveen). De AED wordt in een buitenkast aan de muur
Lees meer...

X