Categorie: Zuidplas

Werkzaamheden aan de fietspaden in de Zuidplas

De gemeente gaat in 2020 twee fietspaden in de wijk Zuidplas asfalteren om het fietsgemak te verbeteren. De tegels en fundering van de fietspaden worden verwijderd en vervangen door een fundering van granulaat met een asfaltverharding. FietspadenHet eerste fietspad is het doorgaande fietspad vanaf de brug vanaf de Zuidplashof over de Linzenakker tot de Sperwerhoek.
Lees meer...

Vergadering wijkplatform Zuidplas-Triangel

Dinsdag 21 januari vergadert ons wijkplatform Zuidplas-Triangel weer in het Zuidhonk. Vind je het leuk om mee te denken met over de verbetering van je leefomgeving of wil je bijdragen om de sociale cohesie te versterken? Kom dan eens langs op een vergadering. Meld je van te voren even aan via wijkplatformzuidplas@hotmail.com.
Lees meer...

Rechtszaak BMC’s uitgesteld naar september 2020

Het duurt waarschijnlijk nog tot volgend najaar voordat de Haagse rechtbank een oordeel velt over de bij elkaar op een kluitje te bouwen drie biomassacentrales in Waddinxveen. Dat blijkt uit een regiezitting op 18 december 2019 in het gerechtsgebouw waar gehoor werd gegeven aan de bezwaarmakers, het wijkplatform Zuidplas-Triangel en omwonenden, om de drie installaties
Lees meer...

Informatieavond Wagro over geuroverlast

Donderdag 23 of woensdag 29 januari om 17.00 uur organiseert de Wagro op hun locatie aan de Tweede Bloksweg 54B een bijeenkomst voor de bewoners van Waddinxveen. Ze gaan hierbij in op de geuroverlast en hun activiteiten, maatregelen die ze hebben genomen om de geur te minimaliseren en hun toekomstige ontwikkelingen. Het wijkplatform hoopt dat,
Lees meer...

X