De gemeente gaat in 2020 twee fietspaden in de wijk Zuidplas asfalteren om het fietsgemak te verbeteren. De tegels en fundering van de fietspaden worden verwijderd en vervangen door een fundering van granulaat met een asfaltverharding.

Fietspaden
Het eerste fietspad is het doorgaande fietspad vanaf de brug vanaf de Zuidplashof over de Linzenakker tot de Sperwerhoek. Het deel van de Sperwerhoek/Havikhoek wordt meegenomen in de herinrichting van die wijk.

Het tweede fietspad is het doorgaande fietspad vanaf de Gerstakker tot de Fazantdreef en vervolgens vanaf de Dreef tot de Kastanjelaan over het Sportpad.

Start van de werkzaamheden
De aannemer wil begin april 2020 met de werkzaamheden starten. Het werk is grofweg in 3 fases opgedeeld. Per fase is de inschatting dat het 5-6 weken werk is. De werkzaamheden lopen door tot het 3e kwartaal van 2020.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden zullen de fietspaden gefaseerd worden afgesloten voor fietsverkeer. Deze worden met duidelijk bebording omgeleid via andere fietspaden of rijwegen. Er komen geen omleidingen over de voetpaden.

Op het kaartje zijn de fasering en de bijbehorende omleidingen aangegeven.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op
U kunt de actuele planning en informatie vinden op de website van de gemeente waddinxveen. U kunt ook de projectleider bereiken door te mailen naar r.vdbrink@waddinxveen.nl of door te bellen naar 14 0182.