Op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen worden geluidsschermen geplaatst langs de N451 en de A12 om het geluid van het verkeer te verminderen voor de bewoners in Park Triangel. Ook is het plan om fluisterasfalt aan te brengen op de Zuidelijke Rondweg.

Het scherm langs de N451 wordt 200 meter lang en 3,5 meter hoog. Op dit moment wordt door de provincie nog onderzocht of het misschien mogelijk is om zonnepalen in het geluidsscherm te integreren. Het is de bedoeling dat de ontwerpen van de geluidsschermen worden afgestemd op de directe omgeving; het natuur- en recreatiegebied de Vredenburghzone, zoals de planmakers het noemen.

Deze zone wordt de komende jaren aangelegd tussen de Zuidelijke Rondweg en de N451. Hier komt een hogere grondwal. Ook dit moet bijdragen aan vermindering van geluid. Het scherm komt in de bocht van de N451. Dit is de provinciale weg die kruist met de nieuw aangelegde Vredenburghlaan en parallel loopt aan de A12. Als alles volgens plan verloopt, starten de werkzaamheden in het tweede deel van 2021.

Fluisterasfalt
De gemeente werkt op dit moment ook het plan uit voor een scherm langs de A12. Naar verwachting start eind dit jaar de uitvoering hiervan. Het fluisterasfalt komt te liggen in de buurt van de woonwijk. Fluisterasfalt is poreuzer dan het asfalt dat normaliter wordt gebruikt; de openingen in fluisterasfalt zijn groter. Deze nemen het rolgeluid van de banden op, waardoor het verkeer minder geluid verspreidt.

Deze werkzaamheden staan gepland voor de zomer van 2022.