De initiatiefnemers van de bouw van twee biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg in Waddinxveen hoeven niet te rekenen op een vergunning van de omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Er kan niet worden aangetoond dat de geplande installaties géén effect hebben qua stikstof-uitstoot op nabijgelegen natuurgebieden die beschermd zijn onder de noemer Natura 2000-gebieden zoals de Nieuwkoopse Plassen. Wijkplatform Zuidplas-Triangel is zeer verheugd met deze uitspraak, al kunnen de vergunninghouders van de BMC nog in hoger beroep.

De bouw van twee biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg in Waddinxveen is op losse schroeven komen te staan, nu de Omgevingsdienst Haaglanden weigert een natuurvergunning af te geven. ,,Dat betekent dat de beide installaties wel mogen worden gebouwd, maar niet in bedrijf kunnen worden gesteld”, aldus wethouder Gezina Atzema (milieu, VVD). De Omgevingsdienst Haaglanden stelt dat de stikstofuitstoot van beide centrales negatief uitpakt voor beschermde natuurgebieden in de regio, zoals de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. De aanvragers van de natuurvergunning, Wayland Energy en Beijerinck BV, konden niet aannemelijk maken dat aan alle voorwaarden zou worden voldaan. Ze beraden zich nog op de uitspraak.

De kerngroep ‘Geen Biomassacentrale Waddinxveen’ is ook zeer verheugd over het besluit. ,,Mochten de beide bedrijven toch in beroep gaan, dan kunnen ze ervan uitgaan dat wij opnieuw klaar staan voor het nemen van verdere stappen”, aldus Sandra Plantenga namens de bewoners die eerder massaal actie hebben gevoerd tegen de centrales. Ze kregen daarbij steun van milieuactivist Johan Vollenbroek. PvdA/GroenLinks, Weerbaar Waddinxveen en D66 proberen in de komende raadsvergadering de bouwvergunning voor de biomassacentrales in te trekken. ,,De tijd is er rijp voor”, aldus Jan van der Loo (PvdA/GroenLinks).