Het wijkplatform bestaat uit circa vijftien leden die een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk Zuidplas vormen. De wijkplatforms bestaan uit vertegenwoordiging van diverse bewonersverenigingen of actieve wijkbewoners. Daarnaast zijn instanties zoals de gemeente (wijkregisseur/wijkwethouder), politie (wijkagent), Woonpartners (wijkconsulent) en het scholencluster Zuidplas ook vertegenwoordigd. De politiek ontvangt de agenda en kan te allen tijde aanschuiven om te vernemen wat er in de wijk speelt.

Het wijkplatform bestaat uit:

Titia de Zeeuw
Voorzitter
Henry ten Zijthof
wijkwethouder, gemeente
Peter Kops
wijkregisseur, gemeente
Rinus Coppens
wijkbewoner
Eric Bac
plaatsverv. voorzitter, wijkbewoner
Corina Kant
politie, wijkagent
Gunilla Hallberg
penningmeester, wijkbewoner
Belinda Leunis
assistent wijkregie
Maarten Peters
notulist, wijkbewoner
Els de Groot
Ger van der Knaap
Plus Zuidplas
Arnold Janssen
Bewonerscommissie Zuidplas
Mathijs de Goeij
wijkbewoner
Arjan van der Veeken
wijkbewoner
Els van Overbeek
Woonpartners Midden Holland

en diverse toehoorders vanuit gemeentelijke politieke partijen

Het wijkplatform staat altijd open voor nieuwe leden. Wil je eens een vergadering bijwonen? Meld je dan aan via zuidplas@wijkplatformwaddinxveen.nl of kom gewoon langs bij een vergadering.