Het wijkplatform bestaat uit circa vijftien leden die een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk Zuidplas vormen. De wijkplatforms bestaan uit vertegenwoordiging van diverse bewonersverenigingen of actieve wijkbewoners. Daarnaast zijn instanties zoals de gemeente (wijkregisseur), politie (wijkagent) en Woonpartners (wijkconsulent) vertegenwoordigd. De politiek ontvangt de agenda en kan te allen tijde aanschuiven om te vernemen wat er in de wijk speelt. 

Het wijkplatform bestaat uit:

Titia de Zeeuw
Voorzitter, bewoner De Akker
Arnold Janssen
Bewonerscommissie Zuidplas, bewoner Buizerdhoek
Els de Groot
notulist, bewoner Zuidplaslaan
Gunilla Hallberg
penningmeester, bewoner Kievitdreef
Hans Blanksma
bewoner Troelstrahoeve
Mathijs de Goeij
bewoner Egelantier
Rinus Coppens
bewoner Bonenakker
Victor Roorda van Eijsinga
bewoner Sterrenlaan
Corina Kant
politie, wijkagent
Belinda Leunis
assistent wijkregie
Peter Kops
wijkregisseur, gemeente

en diverse toehoorders vanuit gemeentelijke politieke partijen

Het wijkplatform staat altijd open voor nieuwe leden. Wil je eens een vergadering bijwonen? Meld je dan aan via zuidplas@wijkplatformwaddinxveen.nl of kom gewoon langs bij een vergadering.