Het duurt waarschijnlijk nog tot volgend najaar voordat de Haagse rechtbank een oordeel velt over de bij elkaar op een kluitje te bouwen drie biomassacentrales in Waddinxveen.

Dat blijkt uit een regiezitting op 18 december 2019 in het gerechtsgebouw waar gehoor werd gegeven aan de bezwaarmakers, het wijkplatform Zuidplas-Triangel en omwonenden, om de drie installaties van elk 14,9 megawatt niet afzonderlijk maar als één geheel te bekijken.
Het wijkplatform is blij met dit resultaat. “Wij vinden dat de biomassacentrales alleen maar in samenhang bekeken kunnen worden en dat gaat nu gebeuren”, aldus Titia de Zeeuw. “Of er van uitstel ook afstel komt, is natuurlijk nog maar de vraag.”

De initiatiefnemers Wayland Energy Waddinxveen, Beijerinck BV en de Waddinxveense Groenrecycling Wagro vinden namelijk dat hun op resthout te stoken centrales voor warmteopwekking organisatorisch en functioneel geen enkele binding met elkaar hebben en los van elkaar gaan draaien.

Om hierover meer duidelijkheid te krijgen en ook na te gaan hoe het zit met de aanleg van een gezamenlijk buizennet voor de levering van warmte aan tuinders in de omgeving kan de behandeling niet eerder dan in augustus of september worden voortgezet.

Intussen laat de rechtbank ook onafhankelijk technisch onderzoek doen naar de individuele en cumulatieve uitstoot van de biomassacentrales aan de Tweede Bloksweg en de Zesde Tochtweg, evenals de samenhang tussen de drie installaties.

“De centrales hebben elk een andere eigenaar en behoren niet tot één onderneming”, stelt de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). “Het zijn installaties die volledig los van elkaar functioneren. Het warmtenet kan worden gezien als een openbare voorziening, zoals bijvoorbeeld een riool dat ook is.”

Zowel Beijerinck als Wayland, die hun initiatieven door de rijksoverheid met 112 miljoen euro gesubsidieerd zien, hebben inmiddels op basis van de aangepaste stikstofregeling een natuurvergunning aangevraagd.

Beide bedrijven zouden overigens alvast voor eigen risico willen beginnen met het bouwrijp maken van hun bij elkaar gelegen percelen aan de Zesde Tochtweg. Wagro wil daarmee aan de Tweede Bloksweg wachten tot de hele rechtszaak voorbij is.